Sustainable Dividends

ONZE FILOSOFIE

filosofie

sustainable

Duurzaam gaat langer mee, zowel voor onze wereld als voor ons kapitaal. Wij zijn ons bewust van de kwetsbaarheid van de aarde en de rol die bedrijven moeten spelen om deze leefbaar te houden. Vandaar dat wij al onze beleggingen intern en extern beoordelen op Environmental, Social en Governance (“ESG”) factoren. Dat doen we op een duidelijke manier en zoveel mogelijk gestoeld op heldere data. Hier gaat echter nog één belangrijke stap aan vooraf, want aan de basis van onze beslissing om in een bedrijf te investeren stellen wij deze vragen:

1. Wat doet het bedrijf? Speelt hun dienst of product een rol om een duurzamere wereld te bereiken? Helpt het ons als mensheid vooruit door slimme oplossingen te bieden?

Als fondsmanager beantwoorden wij deze vragen met een kwalitatief oordeel over het bedrijf. Dit komt naar voren in een cijfer dat wij geven op een schaal van 1 tot 10. Om in aanmerking te komen voor investering moet een aandeel ten minste een 7 op scoren. Het gemiddelde van onze totale portefeuille dient ten minste een 8 te scoren.

2. Wat is de ESG score. Onze ESG beoordeling komt in tweede instantie om de hoek kijken. De scoringsmethode is identiek en de input meer data gedreven. Bronnen hiervoor zijn onze research en de interviews die wij met de bedrijven die wij in de portefeuille overwegen op te nemen. We onderhouden hiertoe een lijst van rond de veertig aandelen. Deze worden beoordeeld voor: “Environmental” criteria (de ”E”, 50% weging) zoals: CO2 uitstoot, water- en energiegebruik, recycling- en materiaalgebruik, distributie en bijdragen aan meer circulariteit. Positieve impact op het transitieproces richting schone energie weegt zwaar mee. “Social” criteria (de “S”, 25% weging) behelzen bijvoorbeeld veilige werkomstandigheden, eerlijke kansen voor iedereen, faire inkomens en man-vrouw gelijkheid. Tot slot weegt “Governance” (de “G”) ook 25% mee. Daarbij wordt gekeken naar het vermogen van bedrijven om alle belangen van stakeholders in de onderneming op een goede manier te wegen en te dienen. Zeker niet gemakkelijk, maar we willen dat onze bedrijven transparant en eerlijk opereren. Bij twijfel steken we niet over. 

Uiteindelijk moeten ook voor alle drie de ESG criteria minimale scores van 7 op een schaal van 10 bereikt worden. Anders komt een bedrijf niet voor belegging in aanmerking. In derde en laatste instantie toetsen we onze bevindingen aan het oordeel van externe ESG rating agencies. Via databanken hebben we toegang tot hun rapportages en bij (eventueel) conflicterende conclusies gaan we op nader onderzoek uit. Zo borgen we dit proces. 

Zoekt u meer informatie hierover? Neem contact met ons op.

dividends

Aandeelhouders delen mee in de winst van een bedrijf door dividenduitkeringen. Deze maken op lange termijn een zeer groot deel uit van het totaalrendement dat aandeelhouders maken. Onderzoek toont aan dat het zelfs twee derde deel hiervan uit maakt. Bij het beoordelen van een investering is dividend daarom van groot belang. 

Dividenden worden betaald door bedrijven uit hun vrije kasstroom, dan wel uit de beschikbare reserves. Het management van bedrijven die rekening houden met winstdeling aan aandeelhouders is vaak meer gedisciplineerd bij het beoordelen van investeringen. 

Uit historisch onderzoek is gebleken dat het lange termijn rendement op dividend betalende bedrijven veel hoger ligt dan op dat van degenen die niet uitbetalen. Het rendement van bedrijven die het dividend jaar in jaar uit weten te groeien is daarenboven op lange termijn nog aantrekkelijker. Deze bedrijven weten betrouwbare kasstromen te genereren en verdienen het vertrouwen van beleggers waardoor hun aandelenkoers stijgt. 

Ze zijn in staat (eventuele) schulden af te lossen, winstgevende nieuwe investeringen te doen en aandelen in te kopen. Allemaal zaken die, naast het dividend, kunnen zorgen voor aandeelhoudersrendement. Verder praten hierover? Neem contact met ons op.

value

Het waarderen van bedrijven is een kunst op zich. Wij hebben bewezen hier goed in te zijn. We hanteren een proces dat we graag toelichten. 

Daarbij rekenen we een intrinsieke waarde uit gebaseerd op de kasstromen (EBITDA), een in de private of publieke markt geverifieerde, toepasselijke multiple en we corrigeren deze voor de netto schuldpositie, zijnde het verschil tussen kasgeld en schuld. 

De uitkomst van deze som vergelijken we met de huidige beurswaarde. Geeft het verschil in waarde voldoende potentieel van minimaal 20% en past het bedrijf in onze portefeuille, ook omdat het aan onze overige strenge selectiecriteria voldoet? 

Zo ja, dan komt het voor belegging in aanmerking. Zo niet, dan volgen we het aandeel en komt het moment van aankoop wellicht op een later moment. Het wikken en wegen ten aanzien van de allocatie van de portefeuille en de timing van aan- en verkopen gebeurt in het proces dat we portfolio management noemen. 

We hebben aangetoond hierin veel waarde voor onze klanten te kunnen toevoegen. Verder praten hierover? Neem contact met ons op.

Manager

Om onze missie te verwezenlijken hebben wij een organisatie opgezet die onze beleggingsprincipes met onze visie op een duurzame wereld combineert. Wij hebben het beste team samengesteld dat onze actieve beleggingsstrategie uitvoert. 

Onze fondsmanager belegt al meer dan twintig jaar in de stijl van het huis. Ook onze sales manager en risk manager zijn eveneens zeer ervaren in het beleggingsvak. 

Ons team staat in nauw contact met de Raad van Advies, de onafhankelijke fonds administrateur en de toezichthouders. Zo zorgen we dat ten allen tijde de belangen van onze participanten geborgd zijn in een stevige, gecontroleerde structuur. Klanten worden door ons actief en op verschillende manieren op de hoogte gehouden over de voortgang van hun belegging en zij weten ons te vinden bij vragen. 

Uiteraard zijn uw en ons belang gelieerd: de fondsmanager participeert zelf ook mee in het fonds. Neem contact met ons op om hier verder over te praten.

fonds

Sustainable Dividends biedt een outperformend Europees beleggingsfonds aan dat investeert in aandelen van duurzame bedrijven. Onze focus ligt daarbij op een gedisciplineerde beleggingsproces dat 6 verschillende lagen kent. In onze aandelenselectie zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria van toepassing. 

Het streng en gedisciplineerd toepassen daarvan is de sleutel naar onze lange termijn outperformance. Wij hanteren daarbij een lange termijn oriëntatie en speculeren niet op verlieslatende bedrijven. We richten ons wel op winstgevende, dividend betalende ondernemingen die goed geleid worden, geen governance issues hebben, weinig tot geen schuld hebben en stabiele kasstromen genereren. 

Aandacht voor duurzaamheid geeft deze bedrijven bovendien meer toekomst en groei mogelijkheden. Aandelen worden alleen gekocht bij zeer hoge scores op al deze terreinen en een beurswaarde die ons voldoende rendementspotentieel biedt. Wij verdiepen ons in de bedrijven en hun sectoren en voeren regelmatig gesprekken met het management. Neem contact met ons op voor meer informatie.

focus

Beleggen in aandelen is voor de meeste mensen niet gemakkelijk. Velen beginnen er daarom niet eens aan. 

Dat vinden wij jammer want het kan je op lange termijn heel veel brengen. Het is niet voor niets dat onze pensioenfondsen kiezen voor aandelen. Die hebben historisch nu eenmaal het hoogste rendement. 

Als aandeelhouder ben je  mede eigenaar van een bedrijf en deel je in de opbrengst, elke keer als er een dienst of product verkocht wordt. Simpeler kunnen we het niet zeggen. 

Doordat de financiële markten op korte termijn heel veel ruis en beweging bieden op grond van de marktkrachten van vraag en aanbod  laten velen zich afleiden van dit gegeven. 

Dit is meteen een reden waarom lange termijn georiënteerde beleggers het vrijwel altijd beter doen dan zij die de korte termijn verkiezen. Historisch gezien kennen aandelen beleggers zo om het jaar een periode van koersdalingen. Wij zien dit soort periodes van oorlogen, recessies, pandemieën en andere tegenslag eerder als lange termijn kansen om goede bedrijven tegen een lagere prijs te kunnen kopen dan als een bedreiging. Bedrijven die innoveren, weerbaar zijn en doorzetten, ook in mindere tijden. 

Als u dit ook zo ziet kunnen wij u zeer waarschijnlijk helpen aan een bovengemiddeld aandelenrendement met een portefeuille waarbij de risico’s adequaat gespreid worden.