Administrateur

Asset Care BV is aangesteld als administrateur van het fonds. Zij zullen financiële, administratieve en andere diensten verlenen aan het fonds. De administrateur is – onder supervisie van de manager – verantwoordelijk voor de volgende zaken: de administratie van het fondsvermogen en verplichtingen van het fonds, de maandelijkse berekening van de waarde van het fonds en de waarde per participatie in het fonds. Daarnaast zorgt de administrateur voor de noodzakelijke informatievoorziening richting de manager van het fonds.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.