Juridisch Eigenaar

Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund is eigenaar van alle rechten en plichten van het fonds. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de juridisch eigenaar is, om voor rekening
en risico van het fonds en de investeerders in het fonds, op te treden als wettelijk vertegenwoordiger. Daarnaast is de juridisch eigenaar tekeningsbevoegd voor alle overeenkomsten die gesloten worden uit naam van het fonds. De juridisch eigenaar doet dit alleen na instructies
hiertoe van de fondsmanager, en zal niet zelfstandig handelen. De juridisch eigenaar zal enkel en alleen handelen in de belangen van de investeerders in het fonds. De juridisch eigenaar is volledig toegewijd aan het fonds en zal geen andere activiteiten ontplooien dan de eerdergenoemde activiteiten. Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund is een stichting onder Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.