Inschrijvingsformulier

Participaties worden één keer per maand op de eerste werkdag van de maand uitgegeven. Aanmeldingen voor de uitgifte van participaties kunnen ingediend worden door middel van het insturen van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier ten minste 10 werkdagen voor de start van een nieuwe maand. Het gehele bedrag waarvoor ingeschreven wordt dient ten minste twee werkdagen voor de start van een nieuwe maand ontvangen zijn op de rekening van de bewaarder, zoals aangeven op het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier Rechtspersonen

Inschrijfformulier Privépersonen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.