Sustainable Dividends

Team & organisatie

tEAM & ORGANISATIE

Simon van Veen

Fonds- & Asset management

Simon heeft een brede beleggingservaring. Over de afgelopen 20 jaar heeft hij verschillende rollen vervuld in de beleggingswereld.

Hij startte zijn carrière in 1997 als beleggingsadviseur bij de Rabobank, waar hij zowel vastrentende als aandelenportefeuille beheerde. Vervolgens ging hij naar ABN AMRO Asset Management waar hij als handelaar zijn kennis verdiepte wat betreft de verschillende financiële markten. 

Vanaf 2004 werkte hij als portfolio manager voor de Hoog Dividend fondsen van achtereenvolgens ABN AMRO Asset Management, Fortis Investments en BNP Paribas Asset Management. Sinds januari 2016 is hij als manager verantwoordelijk voor de Sustainable Dividends Value strategie.

Simon heeft master titels in de economie, en financiële analyse van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 2001 is hij geregistreerd als International Investment Analyst.

Frank Dankers

Fonds - & Risk management

Frank is ruim 30 jaar werkzaam in de financiële sector. Hij werkte tien jaar bij de Autoriteit Financiële Markten op het gebied van internationaal toezicht overleg. Als zodanig publiceerde hij verschillende artikelen op het gebied van financiële regelgeving. 

Daarvoor was hij beleggingsanalist, en hoofd midoffice bij de Nederlandse vestiging van AXA.

Frank is een Chartered Compliance Professional (CCP) bij het NCI (Nederlands Compliance Instituut) en register-beleggingsanalist (RBA) bij de CFA-VBA.

Frank heeft een master titel in de geschiedenis van de internationale betrekkingen (Universiteit van Nijmegen).

Jasper Oeberius Kapteijn

Fonds Management & Business development

Jasper heeft een brede ervaring in relatiebeheer, business development en beleggen. Hij is in verschillende rollen actief geweest binnen de financiële sector. 

Hij is zijn carrière in 1996 begonnen als beleggingsadviseur bij Robeco, en heeft is latere jaren vergelijkbare functies vervuld bij ABN AMRO en Van Lanschot.

Jasper was ook actief als fondsmanager en bij het uitbouwen van vermogensbeheerder ForTomorrow. Hij heeft een master titel in ondernemingsrecht van de Universiteit van Leiden.

fonds manager

Het fonds wordt beheerd door Sustainable Dividends BV. De fondsmanager is verantwoordelijk voor het managen van het fonds volgens de richtlijnen in de fondsdocumentatie, en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

Sustainable Dividends BV is een bedrijf wat opereert onder Nederlandse wetgeving en houdt kantoor aan de Spaarnzichtlaan 8, 2101 ZM in Heemstede. 

De fondsmanager is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 69701121. 

De fondsmanager is verantwoordelijk voor het identificeren van investeringsmogelijkheden en het aankopen van de beleggingen in het fonds. 

Het management team van de fondsmanager bestaat uit Simon van Veen, Jasper Oeberius Kapteijn en Frank Dankers.

Juridisch eigenaar

Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund is eigenaar van alle rechten en plichten van het fonds.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de juridisch eigenaar is, om voor rekening en risico van het fonds en de investeerders in het fonds, op te treden als wettelijk vertegenwoordiger.

Daarnaast is de juridisch eigenaar tekeningsbevoegd voor alle overeenkomsten die gesloten worden uit naam van het fonds. De juridisch eigenaar doet dit alleen na instructies hiertoe van de fondsmanager, en zal niet zelfstandig handelen. De juridisch eigenaar zal enkel en alleen handelen in de belangen van de investeerders in het fonds. De juridisch eigenaar is volledig toegewijd aan het fonds en zal geen andere activiteiten ontplooien dan de eerdergenoemde activiteiten. 

Stichting Juridisch Eigenaar Sustainable Dividends Value Fund is een stichting onder Nederlands recht en is geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel.

bewaarder

De bewaarders van het fonds zijn Interactive Brokers (U.K.) Limited en BinckBank 

De bewaarders ondernemen geen andere activiteiten voor de fondsmanager of het fonds anders dan het optreden als bewaarder voor het fonds. 

Interactive Brokers (U.K.) Limited houdt kantoor in Londen en is geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA register nummer 208159). 

BinckBank houdt kantoor in Amsterdam en is geautoriseerd en gereguleerd door de AFM (Autoriteit Financiële Markten). 

De bewaarders zijn verantwoordelijk voor (i) het veiligstellen van de activa van het fonds, en (ii) voor de supervisie van het fonds.

administrateur

Asset Care BV, Barbara Strozzilaan 310 Eurocenter I, 7de verdieping, 1083 HN Amsterdamis aangesteld als administrateur van het fonds. Zij zullen financiële, administratieve en andere diensten verlenen aan het fonds. 

De administrateur is – onder supervisie van de manager – verantwoordelijk voor de volgende zaken: de administratie van het fondsvermogen en verplichtingen van het fonds, de maandelijkse berekening van de waarde van het fonds en de waarde per participatie in het fonds. Daarnaast zorgt de administrateur voor de noodzakelijke informatievoorziening richting de manager van het fonds.

Asset Care BV is gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 310 Eurocenter I, 7de verdieping, 1083 HN  te Amsterdam