Proces

De manager hanteert een fundamenteel ‘bottom-up’ beleggingsproces om zodoende een geconcentreerde, maar tegelijkertijd goed gespreide portefeuille van 15 tot 25 Europese dividendaandelen te krijgen. Alle aandelen zijn ondergewaardeerd ten opzichte van hun intrinsieke waarde en hebben een marktkapitalisatie van ten minste 100 miljoen euro ten tijde van de investering. Een dividendaandeel heeft een verwacht dividendrendement van ten minste 2% ten tijde van de aankoop. Maar het fonds kan ten alle tijden een bestaande belegging bijkopen, ook als het verwachte dividendrendement onder de 2% ligt. Het beleggingsproces van het fonds richt zich op het identificeren van kwalitatief hoogstaande aandelen, die in de ogen van de manager, ondergewaardeerd zijn. Zij bieden de kans op een relatief hoog rendement ten opzichte van het risico, wat een belegger in dergelijke aandelen loopt. Er kunnen verschillende redenen zijn voor de onderwaardering. Voorbeelden hiervan zijn een tijdelijk tegenvallend presteren van het bedrijf, een verandering in het management, een negatief sentiment voor de betreffende sector of de economie in het algemeen, reorganisaties, of een gebrek aan informatie, waardoor het betreffende bedrijf wat op de achtergrond is geraakt. De manager richt zich of zes belangrijke karakteristieken van een bedrijf, te weten: het bedrijfsmodel, de waardering, de financiële gezondheid, het dividend, de aandacht voor aandeelhouders, en de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.