Aandeelhoudersbelangen

De belangen van het management dienen op één lijn te zitten met die van de gewone aandeelhouders, en het management zou beloond moeten worden op basis van hun lange termijn prestaties. De fondsmanager kijkt of het management van een onderneming voldoende rekening houdt met de belangen van de overige aandeelhouders door te kijken naar hoe er met het kapitaal van de onderneming omgegaan wordt en hoe het management beloond wordt. Bedrijven met een goed beleid wat betreft dividenden en het inkopen van eigen aandelen krijgen een hogere score op dit criterium. Het is ook positief als het management van een bedrijf een flink deel van hun persoonlijke vermogen aanhoudt in aandelen van het bedrijf. Openlijke geschillen tussen het management en aandeelhouders zijn een negatieve factor. Bedrijven met een hoog rendement op het geïnvesteerd vermogen krijgen een hoge score. Dat geldt ook voor bedrijven met een goed track record wat betreft strategische acquisities, bedrijven die op het juiste moment aandelen terug weten te kopen, en bedrijven met hoge en groeiende dividenden. Wat betreft de beloningsstructuur van het management is er een voorkeur voor managers die beloont worden bij een stijgende beurskoers. Dus zelf veel aandelen bezitten. Hierbij is het bezit van aandelen te verkiezen boven opties. Ook positief is het als het management zelf regelmatig aandelen bijkoopt. De beloningsstructuur moet gericht zijn op de lange termijn. Tenslotte is het ontbreken van beschermingsconstructies ook positief voor de aandeelhouders.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.