Financiële gezondheid

Investeren in bedrijven met een sterke balans verlaagt het risico op permanent verlies van kapitaal voor beleggers, en zorgt voor flexibiliteit bij de bedrijven zelf om strategische kansen te benutten, wanneer deze zich aandienen. De manager onderzoekt de financiële gezondheid van bedrijven door de balans en kasstromen van bedrijven te onderzoeken. Bedrijven met een sterke balans – dus met weinig of geen schulden – of bedrijven met stabiel groeiende kasstromen in het recente verleden, zorgen voor een hogere convictie bij de manager dan bedrijven met hoge schulden of zeer volatiele kasstromen. Bedrijven met de hoogste convictie hebben een excellente liquiditeit en een schuldpositie die aantrekkelijk is ten opzichte van concurrenten of de sector. Zij produceren hoge vrije kasstromen en blijven ruim binnen de afgesproken financiële convenanten. Bedrijven met de laagste convictie hebben veelal een illiquide balans, weinig cash beschikbaar en hun geld zit bijvoorbeeld vast in twijfelachtige voorraden of oninbare debiteurenposities. De vrije kasstroom is dan vaak onvoorspelbaar of negatief. Dergelijke bedrijven zitten dicht tegen hun financiële convenanten aan, of overschrijden deze soms.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.