Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat het om milieu, sociale factoren en goed bestuur. Een hoge mate van bewustzijn omtrent deze factoren laat zien dat het management van een bedrijf de wens heeft om de risico’s die hiermee gepaard gaan zo veel mogelijk in te perken. De fondsmanager is van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen positief is voor de intrinsieke waarde van een bedrijf. De mate waarin het management hier zelf mee bezig is, beïnvloedt ook hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen toegepast wordt in de bedrijfsprocessen van een onderneming. Bedrijven die MVO-factoren mee laten wegen bij iedere investeringsbeslissing krijgen een hoge score voor dit criterium. Een gebrek aan rapportage op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt overduidelijk negatief beoordeeld.

Bij het onderwerp milieu gaat het om grote onderwerpen als nucleaire incidenten, klimaatverandering en ontbossing, tot lokale zaken als de verwerking van afval of het gebruik van groene stroom. Sociale vraagstukken gaan bijvoorbeeld over mensenrechten, kinderarbeid en de bescherming van consumenten. Bij goed bestuur draait het om corruptie, nepotisme, de rechten van arbeiders en de beloning van het topmanagement. Dergelijke problemen kunnen voorkomen bij het betreffende bedrijf, maar ook bij leveranciers of afnemers van een onderneming. Het bestaan van MVO-gerelateerde problemen kan leiden tot aanzienlijke reputatieschade voor een onderneming. Dit leidt dan ook tot een negatieve score op deze factor. Alleen bedrijven die aanzienlijk beter presteren dan hun concurrenten op dit gebied kunnen rekenen op een voordeel als gevolg van hun positieve gedrag.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.