Waardering

De manager is van mening dat het kopen van aandelen, die handelen op een aantrekkelijke waardering ten opzichte van de intrinsieke waarde, zorgt voor een veilige marge in het geval van een onverwachte verslechtering van de vooruitzichten van het bedrijf. Het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf is een essentieel onderdeel van het beleggingsproces. De manager maakt een inschatting van de intrinsieke waarde door te kijken naar de verwachte kasstroom (EBITDA), een multiple gebaseerd op transacties in de markt en de netto schuldpositie van het bedrijf. Verwachtingen voor wat betreft de kasstroom worden gebaseerd op basis van de groei hiervan over de afgelopen jaren, de verwachtingen voor de sector, en die voor het betreffende bedrijf zelf. De multiple, waar deze kasstroom mee vermenigvuldigd wordt, is bij voorkeur afkomstig van transacties door industriële of financiële kopers in dezelfde bedrijfstak. Als deze transacties niet voorhanden zijn, of als deze transacties te ver in het verleden plaats hebben gevonden, dan kan er gekeken worden naar een historische multiple van hetzelfde bedrijf of de huidige multiple van concurrenten in de markt. Om een idee te krijgen van de voorspelbaarheid van de waardering, kijken we naar de variantie in de voorspellingen van de kasstroom, de range van beschikbare multiples en de netto schuldpositie van het betreffende bedrijf. Als de variantie in de voorspellingen van de kasstroom groot is, dan is de convictie betreffende de waardering over het algemeen lager dan bij bedrijven met beter voorspelbare cijfers. Als de netto schuldpositie van het bedrijf hoog is, dan is de convictie van de manager ook lager dan bij bedrijven met een lagere netto schuldpositie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.