Sustainable Dividends

kwartaalberichten

Q4 2021

Download hier de factsheet met gegevens over Q4-2021 in pdf formaat.

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is om op lange termijn het kapitaal te laten groeien. De verwachting is dat het fonds over een gehele economische cyclus, vaak een periode van 5 tot 7 jaar, de markt zal verslaan. De fondsmanager is van mening dat een beoordeling van het rendement van het fonds het beste kan plaatsvinden over deze gehele economische cyclus, aangezien een kortere periode vaak alleen een positieve of negatieve marktbeweging kent. De referentieindex van het fonds is de MSCI Europe (Netto totaal rendement in euro).

Strategie
Sustainable Dividends investeert in Europese bedrijven, die hun maatschappelijke relevantie tonen door een concrete bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Aandelen van deze bedrijven leveren meer op voor de wereld én voor beleggers. Ze zullen hun kasstroom sneller zien groeien en meer interesse krijgen van investeerders. Wij kiezen daarbij voor 15 tot 25 aandelen van bedrijven met een voorspelbaar en winstgevend bedrijfsmodel, een sterke balans, regelmatige dividendbetalingen en betrokken management. Een gedisciplineerd proces dat extra rendement bij een lager dan gemiddeld risico oplevert.

Fondsprestaties
Een prima beursjaar werd afgesloten met een mooi vierde kwartaal. De investeerders in het Sustainable Dividends Value Fund behaalden een rendement van 6,3% op hun belegging. Overigens bleven we hiermee licht achter op de MSCI Europe Index. Gemiddeld genomen lieten de Europese aandelenmarkten in het afgelopen kwartaal een stijging van 7,7% zien. Het overgrote deel van de aandelen in het fonds zag dit jaar de koers stijgen en dit resulteerde in een totaal rendement van 22,5% in 2021. Hiermee is 2021 het beste jaar in het tot nu toe zesjarig bestaan van het fonds geworden en onze investeerders behaalden voor het derde opeenvolgende jaar een positief rendement. Vanaf de start in 2016 heeft het fonds nu 84% rendement gemaakt, tegenover 54% voor de MSCI Europe. Het is duidelijk dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van het rendement. Onze strategie heeft zich in goede, maar ook in moeilijke tijden bewezen. Veel van onze beleggingen hebben in het afgelopen jaar weten te profiteren van het herstel van de economie. Ook in het afgelopen kwartaal hebben we weer meerdere nieuwe investeerders in ons fonds mogen verwelkomen. Ons team gaat er opnieuw alles aan doen om het in ons gestelde vertrouwen waar te maken.

Focus Aandeel: Fresenius Medical Care
Zoals ieder kwartaal bespreken we in deze nieuwsbrief één van de aandelen in het fonds. Vandaag willen we het Duitse Fresenius Medical Care voor het voetlicht brengen. Dit bedrijf is wereldwijd de grootste aanbieder van nierdialyse services. Daarnaast produceren zij ook de voor de dialyse benodigde apparatuur. Aangezien steeds meer patiënten er de voorkeur aan geven om – indien mogelijk – de dialyse thuis te ondergaan, heeft Fresenius Medical Care een paar jaar geleden NxStage Medical overgenomen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de productie van thuisdialysemachines. Fresenius Medical Care verwacht in dit segment fors te kunnen groeien. Thuisdialyse betekent voor veel patiënten meer flexibiliteit en meer kwaliteit van leven.

24 jaar dividendgroei
Fresenius Medical Care timmert al aardig wat jaren aan de weg. De groei van het bedrijf heeft gezorgd voor een gestage toename van de winst en het dividend. Inmiddels heeft het management al 24 jaar op rij het dividend voor de aandeelhouders kunnen verhogen. In zowel 2020 als 2021 heeft Fresenius Medical Care last gehad van de coronacrisis. Relatief veel van hun patiënten zijn de afgelopen jaren overleden. Door de vaccinaties en het langzaam maar zeker onder controle krijgen van het virus, zal het aantal patiënten dit jaar weer gaan groeien. En op de lange termijn wordt nog veel meer groei verwacht. Door de toenemende vergrijzing, de groei van het aantal diabetes patiënten en de wereldwijde toegankelijkheid van de zorg, is de verwachting dat het aantal potentiële patiënten voor Fresenius Medical Care in 2030 ongeveer 6 keer zo groot zal zijn als in 2000.

Een positieve bijdrage aan de maatschappij
Omdat ‘slechts’ 40% van de winst in de vorm van dividend uitgekeerd wordt, is de verwachting dat het dividend ook de komende jaren zal blijven groeien. Naast het dividend kiest het bedrijf er ook voor om regelmatig aandeleninkoopprogramma’s te doen. Een ander criterium waaraan een bedrijf moet voldoen voordat het in het fonds opgenomen wordt, is een sterke balans. Fresenius Medical Care heeft een behoorlijke schuld op de balans staan, maar gezien de stabiele inkomsten van het bedrijf en de lage rente zou dit geen probleem moeten zijn. Als we kijken naar onze duurzaamheidscriteria, dan leidt het geen twijfel dat de activiteiten en producten van Fresenius Medical Care een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Zeker als de nierdialyse thuis kan plaatsvinden, zorgt dit voor een betere kwaliteit van leven voor de patiënt.

Risico’s en waardering
Geen investment case zonder naar de risico’s te kijken. Ook bij Fresenius Medical Care zetten we op een rijtje wat er mis zou kunnen gaan. Technologische innovaties van concurrenten zouden er voor kunnen zorgen dat de producten van Fresenius minder aantrekkelijk worden voor cliënten. Daarnaast is overheidsregulering om de kosten van de zorg te beperken een risico voor het bedrijf. Ook is er een risico dat patenten van Fresenius niet in alle landen voldoende beschermd worden. Tenslotte kijken we naar de waardering van het bedrijf. Het aandeel Fresenius Medical Care is op zo’n 7 keer de verwachte kasstroom voor volgend jaar goedkoop te noemen. Door een recent aangekondigde reorganisatie zal het bedrijf in het vervolg de omzet- en winstcijfers niet langer op regiobasis, maar op productbasis rapporteren. Hierdoor wordt het meer duidelijk hoeveel Fresenius verdient met de zorg en hoeveel met de apparatuur. Met name de aandelen van producenten van medische apparatuur handelen over het algemeen op een fors hogere waardering op de beurs.

Stijgers in de portefeuille
Een aantal aandelen in de portefeuille liet een flinke koersstijging zien. In de meeste gevallen was deze koersstijging het gevolg van de rapportage van mooie bedrijfsresultaten. Zo zorgden bij het Deense Solar goede voorlopige kwartaalcijfers ervoor dat de koers van de distributeur van onderdelen voor de bouwsector maar liefst 26% omhoog ging. Het management verraste de markt en verhoogde voor de derde keer dit jaar de winstverwachting voor heel 2021. Een andere forse stijger was het Britse Treatt. Deze producent van geur- en smaakstoffen op natuurlijke basis voor de voedingsmiddelenindustrie presenteerde uitstekende jaarcijfers over het gebroken boekjaar 2020/2021. Mede hierdoor steeg de koers van het aandeel met 27% in het afgelopen kwartaal. Door de ingebruikname van een nieuwe productiefaciliteit in de tweede helft van vorig jaar mogen we ook in de komende jaren een snelle verdere groei van het bedrijf verwachten.

Tegenvallers in het afgelopen kwartaal
Zoals ieder kwartaal zijn er ook nu een paar aandelen met een tegenvallend rendement. Een opvallende daler was het Ierse Dole. De koers van het aandeel daalde met 22% door teleurstellende cijfers over het derde kwartaal. Dole heeft last van een sterke stijging van de kosten voor logistiek. In 2022 zal deze kostenstijging grotendeels gecompenseerd worden door hogere prijzen, zodra de nieuwe contracten ingegaan zijn. Het Nederlandse Vopak was een andere opvallende daler. Nadat kort geleden de CEO van het bedrijf vervangen is, heeft Vopak nu ook een nieuwe CFO. Beleggers reageerden negatief op dit nieuws en de koers van het aandeel daalde met 9%. Aangezien de nieuwe bestuurders al jarenlang werkzaam zijn voor het bedrijf, verwachten we geen grote wijzigingen in de strategie. De transititie naar een duurzamer bedrijf dat zich richt op gas, chemicaliën, en in de toekomst waterstof zal dan ook voortgezet worden.  

Hoe ziet het fonds er nu uit
Op dit moment is het Fonds – op een beperkte kaspositie na – belegd in bedrijven, waarvan de verwachting is dat ze de komende jaren zullen zorgen voor groeiende winsten en stijgende dividenden. Het vermogen is verdeeld over 21 verschillende aandelen in 9 Europese landen. Door te kiezen voor bedrijven in 16 verschillende sectoren is er gezorgd voor een voldoende mate van risicospreiding. Er is een duidelijke voorkeur voor sectoren die zorgen voor stabiele kasstromen. Een flink aantal bedrijven in onze portefeuille weet goed te profiteren van het aantrekken van de economie na de crisis. Een aantal sectoren is bewust niet, of beperkt, opgenomen in het fonds. Zo hebben banken last van de lage rente en een steeds verder toenemende regelgeving, die over het algemeen niet in hun voordeel is. Technologiebedrijven hebben zeker na de koersstijging van de afgelopen 18 maanden een zeer hoge waardering, en daarom veelal een heel laag dividendrendement. Het is wellicht overbodig om te zeggen, maar niet duurzame bedrijven vallen in ons selectieproces natuurlijk bij voorbaat af.

Vooruitzichten 
Wij beleggen in redelijk gewaardeerde bedrijven die goed geleid worden. Winstgevende dividend betalers die een rol te spelen hebben in de duurzame transitie. Relevante bedrijven met veel toekomst.  Daarmee blijven we als waarde beleggers per definitie weg van hypes. Met ruim 7000 Europese bedrijven valt er voor ons veel te kiezen en aan 20 goede bedrijven hebben wij genoeg. Dat doen we inmiddels zes jaar en dat heeft gemiddeld 10,8% opgeleverd, na kosten ruim 3% beter dan het gemiddelde van Europese aandelen. Die leverden 7,5% op, te verminderen met kosten. Dat is in lijn met de historie een net rendement maar geen teken van overmatige speculatie. Als wij de waarderingen en koerspotentie van onze portefeuille tegen het licht houden vinden we daar ook geen aanknopingspunten voor te hoge koersen. Op langere termijn denken wij te kunnen presteren in lijn met onze historische karakteristieken.

Investor Event

Op 5 november hebben wij een in Amsterdam een evenement gehouden voor investeerders in ons fonds en andere belangstellenden. De rode draad was duurzaam beleggen en gezien de grote opkomst kunnen we stellen dat hier veel belangstelling voor bestaat. De bijeenkomst werd afgetrapt met een presentatie van Erik Breen, lid van onze Raad van Advies. Erik is een pionier op het gebied van duurzaam beleggen in Nederland en wist het publiek te boeien met zijn presentatie. Hij drukte ons met de neus op de -helaas- niet al te positieve feiten. We kunnen ons simpelweg niet langer veroorloven de schouders op te halen over de door menselijke activiteit veroorzaakte milieu problemen. Gelukkig zijn er ook oplossingen voorhanden en kunnen wij daarin beleggen. Onze bedrijven houden zich met een groot aantal van deze oplossingen bezig en het goede nieuws is dat u bij ons met uw kapitaal de duurzame transitie mede mogelijk weet te maken. Onderstaande figuur toont de negen door de World Business Council vastgestelde duurzame beleggingsthema’s, het belang van deze thema’s in ons fonds en foto’s van enkele voorbeelden van bedrijven die de transitie mogelijk maken.

 

Zegt het voort!
Ons fonds is het laatste jaar sterk gegroeid met dank aan het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen. Maar we zijn nog lang niet uitgegroeid. Mocht u iemand weten die interesse zou kunnen hebben in onze strategie laat het ons dan weten. We gaan graag het gesprek aan.